Марусан В.Р. Перевидання книжки “Н. В. Гоголь «Повести. Женитьба. Ревизор»” з детальним розробленням процесу конгревного тиснення. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Курсова робота присвячена проектуванню ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням друкарського процесу.
У роботі виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення характеристик видання-проекту. На основі запропонованих змін обрано відповідні технологічний процес, обладнання, матеріали, методи і засоби контролю, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Методи та засоби контролю якості виконання формних процесів офсетного плоского друку». Для цього було проаналізовано два джерела інформації. Також було розроблено частковий технологічний процес друкування, а саме складено алгоритм друкарського процесу, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки «“Н. В. Гоголь «Повести. Женитьба. Ревизор»” повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, ДРУКАРСЬКА МАШИНА