Макогонов Є.Ю. Відділ постачання матеріалів журнального виробництва / Євгеній Макогонов // Курсовий проект: рукопис. – 2016. – 42 с.

У курсовому проекті запроектовано нове підприємство по випуску журнальної продукції, що забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції на Українському та світовому ринку. Проведено аналіз технологічних процесів, та обрано той що забезпечую максимальну ефективність.  Визначено перелік необхідного обладнання, технічного та програмного забезпечення для опрацювання текстової та графічної інформації. Побудовано блок-схему створення журнальної продукції, та розроблено детальний план підприємства.