Логінов І. Проектування технологічного процесу створення і виготовлення анімаційного фільму з детальним розробленням анімації / Ілля Логінов // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 46 c.

У курсовому проекті здійснено проектування технологічного процесу створення і виготовлення анімаційного фільму з детальним розробленням анімації. Проведено аналіз можливих технологій створення анімаційних фільмів та обрано ту, що забезпечує максимально ефективний процес створення продукту. Визначено перелік необхідного обладнання, сучасного апаратного та програмного забезпечення для опрацювання текстової, графічної та аудіо інформації, а також створення анімації. Побудовано оптимальну технологічну блок-схему створення анімаційного фільму, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу.