Лихолай С.В. Технологічний процес лакування «в лінію» водорозчинними лаками з дослідженням впливу їх складників на продуктивність закріплення відбитків.

Магістерська дисертація на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр» зі
спеціальності 8.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-
поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Магістерська дисертація присвячена удосконаленню технології
лакуванню водно-дисперсіним лаком “в лінію” з визначенням чинників, що впливають на продуктивність закріплення відбитків.
Відповідно до поставленого завдання, у магістерській дисертації проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку технології лакування водорозчинними лаками картонного паковання на підставі патентного пошуку.
Розроблено причинно-наслідкову діаграму за якою встановлені основні
фактори, що впливають на продуктивність закріплення відбитку, ієрархічну модель факторів впливу на процес закріплення водно-дисперсійного лаку, алгоритм виконання процесу лакування відбитків при використанні сучасних тахнологій. Встановлено чинники що впливають на продуктивність закріплення лаку на відбитку.
Проведено дослідження впливу в’язкості лаку на час закріплення відбитку. Розглянуто вплив природи лаку на час закріплення відбитку. Побудована математична модель залежності часу висихання відбитку від в’язкості при різній товщині лакового шару. На основі досліджень встановлено залежність збільшення глянцю лакованого відбитка від збільшення товщини шару лаку, а також визначено, що при підвищенні в’язкості лаку глянець зростає. Проведено порівняння сучасних технологій нанесення водно-дисперсійних лаків на основі вартісно-часового аналізу. Визначено витрати часу, а також матеріальні витрати на кожну операцію для кожної технології лакування, що дозволило вирішити у комплексі питання вибору технології лакування.
Запроектовано сучасне друкарсько-обробне виробництво та розроблено його технологічний план приміщень з визначенням інженерно-технічного забезпечення виробництва; проведено відповідні технологічні розрахунки.
Виконана магістерська дисертація та її зміст повністю відповідає завданню, відображає сучасний стан розвитку технології лакування «в лінію» водорозчинними лаками та відповідає вимогам фахової підготовки за спеціальністю «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЛАКУВАННЯ «В ЛІНІЮ», ВОДОРОЗЧИННИЙ ЛАК, ЛАКУВАННЯ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИМ ЛАКОМ, В’ЯЗКІСТЬ, ГЛЯНЕЦЬ, ВАРТІСНО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ВІДБИТКУ.