Лисенко К. С. Центр з проектування електронних мультимедійних видань з розробленням дільниці для виготовлення мультимедійних компонентів /Катерина Лисенко. — Рукопис

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.

У дипломному проекті на тему «Центр з проектування електронних мультимедійних видань з розробленням дільниці для виготовлення мультимедійних компонентів» розроблено проект вказаного видавництва, що створює дитячі мультимедійні видання для дітей дошкільного віку. Даний проект націлений на виготовлення мультимедійної продукції з використанням, окрім текстової та графічної інформації, відео та аудіо та анімаційної інформації, завдяки чому суттєво збільшується наочність сприйняття інформації видання.

 У ході роботи над проектом було розглянуто виробничо-технічні характеристики 5 типових видань, які виготовляються даним видавництвом, на основі чого був проведений розрахунок розгорнутого промислового завдання, трудомісткості робіт по конкретним основним виробничим процесам, розрахована необхідна кількість устаткування та робочих місць, кількість працівників та техніко-економічні показники проекту, представлено план приміщення з розташуванням робочих місць, генеральний та виробничо-технологічний план приміщення. Розробка відповідає сучасним вимогам до інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва.

Ключові слова: видавництво, мультимедійне видання, робоча станція, інформація, технологічний процес, комп’ютеризована видавнича система