Матеріально-технічне забезпечення

Кафедра репрографії в цілому має всі необхідні матеріально-технічні ресурси для забезпечення ОП та для викладання конкретних дисциплін, а саме: навчальні приміщення, комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, лабораторне обладнання. Методичні кабінети ВПІ наповнені методичною, довідковою літературою та фаховими періодичними виданнями, бібліотека Університету має достатні фонди як друкованих так і електронних видань.

 

При кафедрі функціонують такі лабораторії:
– фізико-хімічних основ технології поліграфічного виробництва;
– обчислювальної техніки;
– поліграфічних матеріалів.

 

Матеріально-технічне забезпечення