Кірічок О. Аналітичний огляду систем зволоження в плоскому офсетному друці з визначенням тенденцій розвитку / Олександра Кірічок // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 69 c.

У курсовому проекті виконано аналітичний огляд вітчизняної та зарубіжної науковотехнічної літератури, а також патентний пошук за напрямом систем зволоження в плоскому офсетному друці, визначено тенденції та перспективи розвитку систем зволоження з використанням результатів патентного пошуку та аналітичного огляду. На основі аналітичного огляду, запропоновано класифікацію систем зволоження в плоскому офсетному друці. Розроблено детальний алгоритм технологічного процесу підготовки зволожувального розчину до друку.