Кушлик Б.Р. Удосконалення технологічного процесу високоякісного відтворення малотиражної продукції плоским офсетним друком.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. — «Машини і процеси поліграфічного виробництва». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2014.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню друкарського процесу плоского офсетного друку в умовах стохастичності при друкуванні малотиражної продукції з метою поглиблення теоретичних основ кінетики друкарського контакту з застосуванням теорії поля та теорії математичних запізнень для встановлення закономірностей роботи систем подачі та дозування друкарської фарби та зволожувального розчину. Розробленометодику оцінки надійності технологічного процесу за комплексом заходів, удосконалено методику контролю рівномірності подавання фарби в площині відбитка, адаптовано програмний пакет «Prime Decisions» для підтримки прийняття рішення щодо вибору витратного матеріалу на основі виведення комплексного показника надійності.