Кульбачинський І. Б. Настільний календар на 2015-2016 роки з розробленням додрукарських процесів

Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений розробленню макету календаря з детальним розробленням додрукарських процесів.

Для вирішення поставленого завдання у проекті було виконано аналіз сучасних календарів; оцінено пріоритетні параметри для виготовлення календаря, що враховано при проектуванні технологічного процесу виготовлення календаря.

На основі поставленого завдання у проекті розроблено концепцію структури та конструкції календаря з вибором колірного та шрифтового оформлення; спроектовано технологічний процес створення та тестування видання; обрано програмне та апаратне забезпечення; розроблено технологічний процес та обрано обладнання для тиражування календарів; проведено детальне проектування процесу підготовки ілюстраційного матеріалу; проведено відповідні технологічні розрахунки і розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища; на основі виконаних економічних розрахунків доведено ефективність розробки.

Ключові слова: КАЛЕНДАР,  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, КОЛІРНЕ ОФОРМЛЕННЯ,  СТРУКТУРА ВИДАННЯ,  ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.