Кулинич Я. Ю. Перевидання книжки «Гай Светоний Транквилл “Жизнь двенадцати цезарей”» з детальним розробленням процесу додрукарської підготовки видання з використанням технології «комп’ютер-фотоформа».

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Курсова робота присвячена проектуванню доцільного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням друкарського процесу.
Для вирішення завдання у роботі виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних характеристик видання-проекту. На основі запропонованих змін обрано відповідні технологічний процес, обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Контроль якості виконання палітурних процесів та книжкової продукції в палітурках». Також було розроблено частковий технологічний процес друкування, а саме складено алгоритм друкарського процесу, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки «Гай Светоній Транквілл “Жизнь двенадцати цезарей”» повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, БІГУВАЛЬНА МАШИНА, ДОДРУКАРСЬКИЙ ПРОЦЕС, пАЛІТУРНИЙ ПРОЦЕС.