Кромбет Г. Проектування технологічного процесу виготовлення інтерактивної дитячої казки з детальним розробленням процесу запуску на платформі Android/ Галина Кромбет // Курсовий проект: рукопис. ― 2015. ― 70 c.

Курсовий проект присвячено проектуванню інтерактивної дитячої казки з детальним розробленням процесу запуску на платформі Android. У ньому проведено вибір концепції, колірного та шрифтового оформлення видання. На основі порівняння передових сучасних технологій з допомогою системи «чорна скринька» обрано оптимальну схему реалізації технологічного процесу виготовлення інтерактивної казки для ОС Android. У проекті також здійснено вибір високопродуктивного обладнання та програмного забезпечення для обробки інформації, комплектування та реалізації запуску на платформі. Кожен етап проектування супроводжується наведенням схем, технічних рисунків, діаграм вибору, таблиць з найважливішими показниками.