Краснікова М. В. Видання книжки «Носков Макар «Фіолетовий килим»» з детальним розробленням процесу підготовки заготівки обкладинки третього типу та її виготовлення – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технології видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Курсова робота присвячена проектуванню ефективного технологічного процесу видання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням процесу підготовки заготівки обкладинки третього типу та її виготовлення.
Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналіз авторського оригіналу, відредаговано текст видання, оформлено згідно вимогам стандартів. Було визначено найоптимальніший стиль оформлення видання. На основі обраної конструкції був розроблений відповідний технологічний процес, обране відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Естетика пропорцій у книжкових виданнях». Для цього було праналізовано 4 джерела інформації та переглянуто 3 сайти. Також було розроблено частковий технологічний процес виготовлення обкладинки третього типу, а саме складено алгоритм друку та оброблення обкладинки третього типу, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес видання книжки «Носков Макар «Фіолетовий килим»» відображає сучасний стан розвитку технологій видавничо-поліграфічних виробництв та повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технології видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ, ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ, ОБКЛАДИНКА ТРЕТЬОГО ТИПУ, ЕСТЕТИКА ПРОПОРЦІЙ.