Корецький М. С. Гнучке пакування для харчових добавок з детальною розробкою післядрукарських процесів

Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Дипломний проект присвячено огляду сучасних технологій створення гнучкого пакування. В роботі проаналізовано перспективи розвитку даного роду поліграфічної продукції та її вагомість у сучасному житті людини. Також визначено, які чинники впливають на якість відтворення гнучкого пакування. На основі взірця розроблено макет гнучкого пакування. За допомогою методу «чорна скринька» визначено спосіб друку. Із поставлених вимог до продукту порівняльним способом обрано матеріали та обладнання. Запроектовано технологічний процес виготовлення гнучкого пакування. Керуючись нормативно-технічною документацією  розроблено вимоги з охорони праці. Також проведено техніко-економічні розрахунки і визначено собівартість продукції.

Ключові слова: ГНУЧКЕ ПАКУВАННЯ, ГЛИБОКИЙ ДРУК, ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ПЛІВКА, ЛАМІНУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС