Компанцев Є.П. Книжково-журнальне підприємство з детальним розробленням дільниці технічного контролю півфабрикатів і виробів / Єгор Компанцев. – Рукопис

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». – ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016.

У ході роботи над проектом було розроблено проект вказаного видавництва, запроектовано алгоритм загального процесу виготовлення книжково-журнальної продукції, виробничо-технологічний та генеральний плани агенції.

Визначено та проаналізовано виробничо-технічні характеристики п’яти позицій книжково-журнальної продукції, які виготовляються даним підприємством, на основі чого був проведений розрахунок розгорнутого промислового завдання, оцінено та визначено програмне та апаратне забезпечення, розраховано необхідну кількість устаткування та робочих місць, кількість працівників та техніко-економічні показники проекту.

Розробка відповідає сучасним вимогам до інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва.

Ключові слова: КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ, ДІЛЬНИЦЯ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ, КВС, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, БЛОК-СХЕМА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН.