Колчар І. Проектування технологічного процесу мультимедійного альбому-презентації групи СМВ-21 з детальним розробленням процесу відеомонтажу/ Ірина Колчар // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 39 с.

У курсовому проекті, відповідно до поставленого завдання, було проведено аналіз вихідних даних для проектування, обрано основні характеристики мультимедійних компонентів для альбому-презентації, розроблено концепцію, структуру та навігацію видання. Було запроектовано ефективний та оптимальний технологічний процес створення альбому-презентації на основі аналізу параметрів видання, графіків, побудови технологічних блок-схем з застосуванням сучасного обладнання.

Було запроектовано частковий технологічний процес відеомонтажу для створення мультимедійного альбому-презентації та складено детальну маршрутно-технологічну карту з технологічними розрахунками.