Коломієць О.В. Детерміноване електронне видання туристичної маршрутної карти з детальним розробленням електронної карти

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню та створенню сучасного детермінованого електронного видання.

Для проектування функціонального електронного видання було проаналізовано сучасні електронні видання даної тематики, визначено їх склад, основні переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу визначено основні перспективи розвитку видань туристичної тематики. Також визначено концепцію майбутнього видання та його інформативне наповнення.

Для виконання поставленого завдання було визначено пріоритетні параметри для видання та на їх основі розроблено конструкцію та дизайн видання, а також його наповненість текстовою та іллюстраційною інформацією. Для того аби створити видання було обрано необхідне програмне забезпечення, яке буде встановлено на робочих станціях. Відповідно до вимог програмного забезпечення було обрано апаратне забезпечення, розроблено технологічний процес випуску видання.

Розроблено маршрутну-технологічну карту та алгоритм для виконання детального процесу розроблення електронної карти. Побудовано структурну схему малої КВС на основі ЛОМ з двома робочими станція, визначено спеціаліацію кожної станції, та перелік програмних засобів, що на ній встановлено з виконаням всіх технологічних розрахунів. Розроблено план підприємства для випуску детермінованого електронного видання. Розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища. Виходячи з виконаних економічних розрахунків доведено ефективність виготовлення ЕВ відповідної тематики. Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає поставленому завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології та відповідає вимогам фахової підготовки за напрямком підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: ЕЛЕКТРОННА КАРТА, МЕРЕЖЕВЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ, WEB-ДИЗАЙН, РОЗРОБЛЕННЯ КАРТИ, КОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА ВИДАВНИЧА СИСТЕМА, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.