Коваль Д.М. Перевидання книжки «Свята Варвара Великомуче-ниця» з детальним розробленням процесу розрізування і підрізування. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Курсова робота представлена процесом розробки найефективнішого технологічного процесу перевидання книжки. Що передбачає детальне розроблення всіх елементів видання, пошуком відповідного обладнання, матеріалів, способів виконання операцій з раціональним баченням.
У роботі було проведено детальний аналіз книжки яка перевидається, результатом чого є виявлені недоліки, які в першу чергу потребують внесення корективів. Також обдумано можливі шляхи покращення експлуатаційних та естетичних характеристик видання. На основі цього обрано відповідний технологічний процес, підібрано матеріали та інші елементи без яких неможливе повне відновлення книги.
З індивідуальним завданням курсової роботи, представлено детальний огляд теми «ВШРА для виготовлення книжкових та журнальних видань в обкладинках першого типу». Було проаналізовано декілька джерел, на основі яких розроблено аналітичні судження відносно поставленого питання.
Спроектований технологічний процес Перевидання книжки «Свята Варвара Великомучениця» з детальним розробленням після друкарського процесу повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ПЕРЕВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, ДРУКАРСЬКА МАШИНА, ДРУКАРСЬКИЙ ПРОЦЕС, ДРУКАРСЬКИЙ ПРОЦЕС.