Кмець Ю.І. Перевидання книжки «Ф.Скотт Фіцджеральд «Великий Гетсбі»» з детальним розробленням процесу пакування готової продукції. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Курсова робота присвячена проектування ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням процесу пакування готової продукції.
Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних видання-проекту. На основі запропонованих змін було обрано відповідний технологічний процес, обрано відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Технологія «комп’ютер – друкарська форма». Обладнання, матеріали, особливості застосування». Також було розроблено частковий технологічний процес пакування готової продукції, а саме складено алгоритм процесу пакування, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки «Ф.Скотт Фіцджеральд «Великий Гетсбі» відображає сучасний стан розвитку технології видавничо-поліграфічних виробництв, повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, пакування готової продукції, ТЕХНОЛОГІЯ «КОМП’ЮТЕР – ДРУКАРСЬКА ФОРМА”.