Клименко О. В. Технологічний процес перетворення зображень із друкованих у 3D-графічні

Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Магістерська дисертація присвячена дослідженню технологій перетворення зображень із друкованих у 3D-графічні. У роботі проаналізовані сучасний стан і перспективи розвитку процесу перетворення зображень у 3D-графічні, досліджено процес перетворення на різних пристроях. Розроблено класифікацію технології перетворення зображень у 3D-графічні. Розроблено рекомендації щодо характеристик вихідного друкованого зображення за допомогою експериментального дослідження та подальшої статистичної обробки отриманих експериментальних даних. Розроблено технологічний процес та алгоритм перетворення зображень із друкованих у 3D-графічні. Спроектовано мультимедійний центр зі створення 3D-елементів для друкованих та електронних видань.

Ключові слова: 2D-зображення, 3D-об’єкт, технології перетворення, робоча станція, тест-об’єкт, насиченість, кольорові спотворення, обсяг, час