Кащенко Н. О. Підприємство з випуску паковань з експериментальним дослідженням компонентів флексографічних фарб, здатних до біорозкладання

Магістерська дисертація на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Магістерська дисертація присвячена розробці підприємства з випуску паковань та експериментальному дослідженню плівкоутворювальних речовин як компонентів флексографічної друкарської фарби, що біорозкладається. У роботі розроблено класифікацію флексографічних друкарських фарб. Проведено дослідження впливу температури та масової частки в’яжучого на в’язкість їх водного розчину. Проаналізовано та визначено чинники, що впливають на якість флексографічної друкарської фарби, здатної до біорозкладання, та визначено фактори впливу з найбільшим пріоритетом. Спроектовано підприємство з випуску паковань та проведена детальна розробка дільниці змішування фарб. Запроектовано технологічний процес та створено схему КВС для підприємства з виготовлення паковань.

Ключові слова: флексографічна друкарська фарба, біорозкладання, в’яжуче (плівкоутворювач), в’язкість, паковання.