Кабиш В. В. Перевидання книжки Юрія Андруховича «Дванадцять обручів» з деальним розробленням процесу: контроль якості готових книжкових видань. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Курсова робота присвячена проектуванню ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також розробленням детального процесу проведення контролю якості готового книжкового видання.

Для вирішення поставленого завдання у роботі було проведено аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних видання-проекту.

На основі запропонованих змін було обрано технологічний процес, відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.

Було розроблено частковий технологічний процес контролю якості готових книжкових видань, складено алгоритм проведення даного процесу, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, методів і засобів контролю.

Спроектований технологічний процес перевидання книжки Юрія Андруховича «Дванадцять обручів» показує сучасний стан розвитку технологій видавничо-поліграфічних виробництв та повністю відповідає завданню,що було поставлене для виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».

Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали,  Засоби контролю, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, технологія «комп’ютер-друкарська форма».