Про кафедру

Кафедра репрографії організована у 1990 р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Янгеля, 1/37 (навчальний корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського №8);

тел.: 241-96-22.

Завідувач: д-р техн. наук, проф. Величко Олена Михайлівна.

Готує фахівців зі спеціальностей:

186 Видавництво та поліграфія

Основні напрямки науково-технічної діяльності: розробка, дослідження та експлуатація комп’ютеризованих технологічних процесів, автоматизованих систем обробки текстової і ілюстраційної інформації, проектування репроцентрів, цехів і дільниць видавничо- поліграфічних виробництв, їхніх обчислювальних мереж та програмного забезпечення; матеріалознавчі дослідження для прикладного забезпечення автоматизованих редакційно-видавничих та процесів поліграфічного виробництва; розробка комп’ютеризованих технологій виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних видань, систем штучного інтелекту.

Кваліфікація випускників:

  • бакалавр напряму (051500) “Видавничо-поліграфічна справа” (базова вища освіта);
  • інженер-технолог (повна вища освіта) з комп’ютеризованих видавничо-поліграфічних виробництв;
  • інженер-технолог з електронних, мультимедійних видань;
  • інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва;
  • бакалавр із видавництва та поліграфії;
  • інженер-технолог;
  • магістр видавничо-поліграфічної справи.

Профільні дисципліни: “Технологія видавничо-поліграфічного виробництва”; “Фізико-хімічні основи технології поліграфічних виробництв”; “Загальне та поліграфічне матеріалознавство”; “Технологія обробки інформації”; “Технології електронних видань”; “Технології створення мультимедійних продуктів”; “Дизайн видань і паковань”; “Проектування видавничо-поліграфічної справи”.

Види діяльності спеціалістів: експлуатація комп’ютеризованих технологічних процесів виробництва поліграфічної продукції; обробка й розмноження текстової та ілюстраційної інформації за допомогою комп’ютеризованих систем на базі електронно-обчислювальних машин й оперативних помножувальних репрографічних систем, що працюють на підприємствах поліграфічної та інших галузей народного господарства; проектування технологічних процесів виготовлення друкованої продукції, електронних і мультимедійних видань на базі автоматизованих систем обробки інформації; експлуатація периферійного устаткування електронно-обчислювальних машин, оперативних помножувальних репрографічних систем; проектування та організація поліграфічного виробництва на базі автоматизованих систем переробки текстової та ілюстраційної інформації (АСПТІІ), оперативних помножувальних систем; розробка програмного забезпечення АСПТІІ, матеріалів поліграфічного виробництва.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця: поліграфічне виробництво (друкарні, обчислювальні центри, ділянки САПР та оперативного друку підприємств, установ, виробничих і науково-дослідних закладів, проектно-конструкторських бюро та інститутів різноманітних галузей народного господарства); видавнича справа; інформаційні технології (виробництво периферійного устаткування ЕОМ, автоматизованих редакційно-видавничих систем і репрографічного устаткування на базі ЕОМ, сучасних систем обробки та мультиплікування візуальної інформації); картонно-паперове і пакувальне виробництво; лакофарбове виробництво. інженера-технолога, інженера-матеріалознавця, інженера-проектувальника, майстра, технолога цехів, дільниць виробництва друкованої продукції, електронних видань, мультимедійних продуктів та експлуатації периферійного устаткування комп’ютеризованих репросистем; інженера з експлуатації периферійного устаткування ЕОМ та його вузлів, репрографічної техніки, електронних систем обробки й відтворення текстової та ілюстраційної інформації для поліграфії, вивідних пристроїв ЕОМ.

При кафедрі функціонують: лабораторія обчислювальної техніки; лабораторія фізико-хімічних основ технології поліграфічного виробництва; технічний центр поліграфічного виробництва у складі лабораторій поліграфічних матеріалів.

 

ІНТЕРВ’Ю З ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ РЕПРОГРАФІЇ