Зоренко Я. В. Удосконалення технології репродукування плоским офсетним друком. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 — «Машини і процеси поліграфічного виробництва». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2012.
Дисертація присвячена вивченню закономірностей взаємовпливу технічних і якісних параметрів репродукцій у системі «оригінал—відбиток» плоского офсетного друку при застосуванні гібридних технологій, моделювання етапів репродукування для стабілізації технологічного процесу відтворення тонового оригінал-макету. Встановлено найсуттєвіші фактори процесу репродукування та визначено взаємозв’язок градаційних, оптичних та колірних властивостей системи «оригінал—відбиток». Набули подальшого розвитку теоретичні основи управління процесом відтворення репродукції офсетним плоским друком. Систематизовано та класифіковано технології покращення динамічного діапазону тонового зображення, розроблено алгоритми технологічних процесів репродукування плоским офсетним друком, які узагальнюють сучасні методи відтворення тонового оригіналу. Розроблено методику моніторингу оптичних властивостей репродукції за параметрами формного процесу. На основі контрольних карт Шугарта встановлено залежність і графічно інтерпретовано взаємозв’язок статистичної стабільності властивостей репродукції від режимів кольороподілу. Вперше за допомогою регресійного аналізу встановлено вплив режимів кольороподілу оригінал-макету у офсетному плоскому друці на ФПМ зображення репродукції.
Ключові слова: кольороподіл, растрування, ФСА, CtP-пристрій, прогнозування, властивості, репродукція, оптична густина, офсет, плоский, друк, ФПМ.