Жердєв А. О. Технологічний процес Web-to-Publish з оцінкою його продуктивності і ефективності / Жердєв Артем. — Рукопис

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
У магістерській дисертації на тему «Технологічний процес Web-to-Publish з оцінкою його продуктивності і ефективності» були досліджені технології Web-to-Publish. Виконано порівняння інтернет-платформ з оцінкою ефективності і продуктивности, на основі отриманих результатів здійснено математичне моделювання з урахуванням особливостей макетів видань.
У ході роботи над дисертацією було виконано систематизацію інтернет-платформ технологій Web-to-Publsih з розробленням класифікаційних ознак. Виконано аналіз систем контролю якості на основі існуючих стандартів. Розроблено проект центру виготовлення малотиражної продукції та рекомендації за результатами досліджень.
Ключові слова: Web-to-Publish; Content Digital Publishing; інтернет-платформа; веб-технології; онлайн система; клієнт-сервер; pdf-макет.