Дзюбаненко К. Проектування технологічної схеми локального електронного видання схеми для вишивання з детальним розробленням підготовки файлу до друку / Катерина Дзюбаненко // Курсовий проект: рукопис. – 2015. –25c.

У курсовому проекті здійснено створення мультимедійного видання з детальною розробкою додавання різноманітних графічних файлів, які  після декількох етапів опрацювання зображень стають повноцінною схемою для подальших вишивок. Також проведено аналіз технологічних процесів, з яких вибрано найбільш оптимальний та має відповідну підготовку видання. Визначено перелік необхідного обладнання, сучасного технічного та програмного забезпечення для опрацювання текстової та графічної  інформації. Побудовано оптимальну технологічну блок-схему створення мультимедійного видання, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу.