Дениско Н. В. Мультимедійний центр з експериментальним дослідженням обробки відео- та аудіоінформації

Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню визначення впливу режимів компресії і конвертування аудіо- та відеоінформації, при застосуванні сучасних програмно-апаратних засобів, на якість відеоформату 4K в межах типового мультимедійного центру. Запропоновано і обґрунтовано нову класифікацію формату 4К відеофайлів. Статистична стабільність отриманих результатів якості відеоінформації оцінена за допомогою методу статистичної оцінки – карти Шугарта. Залежність між параметрами визначена через кореляційний аналіз. Для визначення комплексного показника, що враховує вплив параметрів і режимів конвертації формату 4K застосовано метод з теорії прийняття рішень – вибір раціональних параметрів з використанням критерія Байєса-Лапласа. Результати даних досліджень дозволили визначитися з вибором кодека та методом кодування відео у великому форматі 4К з найменшими втратами якості. На основі виконаної роботи розроблено технологічний процес створення мультимедійного видання. Запропоновано методику вибору раціональних параметрів для кодування відеоінформації та наведено алгоритм даної методики. Спроектовано мультимедійний центр обробки відео- та аудіо інформації.

Ключові слова: мультимедійне видання, відео- та аудіоінформація, кодек, контейнер, формат файлу, технологічний процес, 4К.