Гришакова А. Д. Технологічний процес оброблення відеоінформації за допомогою програми Adobe Premiere

Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Магістерська дисертація присвячена дослідженню технологічного процесу оброблення відеоінформації за допомогою програми Adobe Premiere. У роботі проведено аналіз патентної інформації та сучасного стану процесу оброблення відеоінформації, розроблено тест-об¢єкт та методика оцінки якості відеоінформації. Розроблено графічні залежності впливу параметрів оброблення на обсяг відеоінформації, якість та час. На основі аналізу отриманих результатів розроблені алгоритми оброблення відеоінформації та оцінювання її якості. Розроблено загальні рекомендації технологічного процесу оброблення відеоінформації за допомогою програми AdobePremier. Розроблено технологічний процес та спроектовано мультимедійний центр.

Ключові слова: відеоінформація, робоча станція, технологія оброблення, режими, параметри, обсяг, якість, час.