Городецька В.Ю. Перевидання книжки «Еріх Фромм «Теория Фрэйда»» з детальним розробленням процесу виготовлення цифрових друкарських форм. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Курсова робота присвячена проектуванню ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням процесу виготовлення аналогових друкарських форм.
Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних властивостей видання-проекту. На основі запропонованих змін було обрано відповідний технологічний процес, обрано відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Сучасні друкарські машини офсетного плоского друку зі зволоженням середнього формату». Також було розроблено частковий технологічний процес виготовлення цифрових друкарських форм.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки
Еріха Фромма «Теория Фрэйда» відображає сучасний стан розвитку технології видавничо-поліграфічних виробництв, повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, ДРУКАРСЬКІ ФОРМИ, Друкарські машини офсетного друку.