Глуздовська М. А. Картонне паковання для дитячої іграшки з детальним розробленням конструкційного дизайну

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячено розробці технологічного процесу, що забезпечить високу якість виготовлення паковання та детальне розроблення алгоритму створення конструкційного дизайну паковання для дитячої іграшки з серії іграшок «Крижане серце».

На основі поставленого завдання у проекті було: проведено аналіз технічних характеристик паковання; проведено аналіз доцільністі випуску паковання; визначено пріоритетні параметри проекту; розроблено конструкцію основних частин паковання та вкладишів. Окрім цього було побудовано структурну схему КВС, обрано відповідне програмне забезпечення, обладнання та периферійні пристрої; визначено кількість необхідних матеріалів для створення паковань; розроблено детальний технологічний процес виготовлення паковань; обрано оптимальну технологію та спосіб друку для друкування паковання. Спроектовано план приміщення, для якого розроблено вимоги з охорони праці. На основі виконаних економічних розрахунків доведено ефективність розробки та виготовлення паковань.

Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології, відповідає вимогам фахової підготовки за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: КАРТОННЕ ПАКОВАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КОНСТРУКЦІЙНИЙ ДИЗАЙН, НАКЛАДАННЯ ДИЗАЙНІВ, РОБОЧА СТАНЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.