Г/д №6-2015 від 12.01.2015 р. «Ідентифікація структури та технічна діагностика металевих матеріалів для деталей тертя друкарських машин», термін виконання – 01.2015-12.2015 р.р.

Підприємство замовник- ТОВ «НВП «Укрінтех» », м. Харків

Анотація: Тема присвячена виконанню мікроструктурних та дюрометричних досліджень зносостійких деталей високообертових офсетних апаратів і друкарських ножових машин методами металографічного аналізу та технічної діагностики із застосуванням стаціонарного та переносного обладнання.