Гаценко З. В. Електронні версії раритетних видань з детальним розробленням технології виправлення геометричних спотворень

Магістерська дисертація на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» за спеціальністю 8.05150103 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних підприємств». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Магістерська дисертація присвячена комплексному дослідженню методів створення електронних версій старовинних та раритетних видань. У роботі проаналізовано сучасний стан електронних видань та технології їх створення. Проаналізовано чинники, що впливають на якість та ефективність електронних видань та розроблено відповідні рекомендації.

Детально розглянуті геометричні та колірні спотворення, що виникають при скануванні, розроблено рекомендації щодо їх виправлення. На основі результатів розроблено технологічний процес та спроектовано КВС для оцифрування раритетних видань, що може бути використано на  підприємствах поліграфічної галузі.

Ключові слова: електронні видання, технологія оцифрування, сканування, технологічний процес.