Гавриш О.А., Роїк Т.А., Гавриш А.П. Системні технології фінішної обробки деталей: Монографія.- К.: ВПК «Політехника», 2011.- 375 с.

Монографія присвячена розробці нових технологій тонкої механічної обробки робочих поверхонь відповідальних деталей машинобудівного комплексу. Наведено результати математичного моделювання технологічних режимів різання в залежності від необхідних параметрів якості поверхонь деталей. Показано ефективність нових розроблених технологій.