Гавриш А.П., Мельник О.О., Роїк Т.А., Аскеров М.Г., Гавриш О.А. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012.- 196 с.

Монографія присвячена розробці нових технологій фінішної механічної обробки робочих поверхонь нових композиційних підшипників ковзання на основі нікелю та міді, призначених для важких умов експлуатації високошвидкісних друкарських машин. Наведено результати комп’ютерного моделювання технологічних режимів фінішної механічної обробки підшипників в залежності від необхідних параметрів якості поверхонь деталей. Показано ефективність нових розроблених технологій і результати впровадження розробок у виробництво.