Віцюк Ю.Ю. Забезпечення довговічності підшипників ковзання на основі міді та нікелю для удосконалення поліграфічних машин.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. – «Машини і процеси поліграфічного виробництва». – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2010.

Дисертація присвячена  вирішенню науково-технічної задачі підвищення довговічності та працездатності високошвидкісних вузлів тертя ротаційних друкарських машин шляхом застосування нових технологій виготовлення підшипників на основі нікелю та міді, що базується на одержанні цілеспрямованих технологічних заходів, які забезпечують керованість експлуатаційними властивостями високообертових вузлів тертя. Встановлені закономірності впливу технологічних параметрів виготовлення підшипників ковзання на основі міді для поліграфічних машин, працюючих при 120-400 об./хв., та на основі нікелю у присутності фториду кальцію для ротаційних машин, працюючих при 400-600 об./хв., на механізм формування антифрикційних властивостей при високошвидкісному терті, що полягають у цілеспрямованому забезпеченні таких об’ємних характеристик підшипників, які є передумовою високих функціональних властивостей і досягаються шляхом варіювання технологічними параметрами виготовлення деталей. Виявлені закономірності трибосинтезу антифрикційних плівок при високошвидкісному терті полягають у формуванні запрогнозованих співвідношень утворених компонентів плівок тертя в залежності від режимів виготовлення та експлуатації, забезпеченні високих функціональних властивостей високошвидкісних підшипників поліграфічних машин, що підвищує їх довговічність у 5–12 разів та річну продуктивність друкарських машин на 1,4-1,6 млн. фарбо-відбитків.

Ключові слова: високошвидкісні підшипники, високообертові поліграфічні машини, довговічність, технологічні параметри виготовлення, режими експлуатації, зносостійкість, продуктивність.