Вінніченко М. М. Подарунковий альбом «з першого биття серця» з детальним розробленням електронного додатку

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню оригінального подарункового альбому «З першого биття серця», що виконаний вручну та відповідним для нього електронним додатком з колисковими. Проаналізовано популярність подарункових альбомів на ринку, їх доцільність та собівартість.

Враховуючи складність виготовлення, встановлено перспективи розвитку оригінального видання. Відповідно до конструкції та оформлення книжки складено та розроблено електронний додаток з колисковими. Обґрунтовано необхідність електронного додатку для видання.

На основі аналізу та виходячи з характеристик видання з додатком, розроблено конструкцію та структуру книжки. Також розроблено технічне завдання та складено промислове завдання. На основі поставленого завдання у проекті було: проведено аналіз доцільність випуску подарункового альбому ручної роботи; для подарункового альбому розроблено відповідний електронний додаток з тематичними колисковими; порівняно програмні забезпечення для створення дизайнерських шрифтів та обрано доцільніший; розроблено дизайнерський шрифт для надання вишуканості та популярності виданню; обґрунтовано вибір шрифтово- колірного оформлення; побудовано структурну схему КВС, обрано відповідне програмне забезпечення, обладнання та периферійні пристрої; визначено кількість необхідних матеріалів для створення альбому; розроблено детальний технологічний процес виготовлення книжки; спроектовано сучасне підприємство та розроблено план приміщення; розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища; на основі виконаних економічних розрахунків доведено ефективність розробки.

Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає поставленому завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології та відповідає вимогам фахової підготовки за напрямком підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: ПОДАРУНКОВИЙ АЛЬОМ, ЕЛЕКТРОННИЙ ДОДАТОК, ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ШРИФТ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС,КОЛІРНЕ ОФОРМЛЕННЯ., СТРУКТУРА ВИДАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.