Відтворення тонового градієнту засобами репродукування [Текст]: монографія / Олена Величко, Ярослав Зоренко, Василь Скиба / За заг. ред. докт. техн. наук проф. О. М. Величко. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. — 240 с.: іл. 67 Бібліогр., 252 джерела.

Монографія присвячена технологічним основам відтворення тонової ілюстрації у друкованих і електронних виданнях. Теоретично і практично розглянуто можливості управління тоном репродукції за допомогою комп’ютерних програм і апаратного забезпечення на стадії додрукарських процесів.
Книга буде корисна працівникам видавничо-поліграфічного комплексу України, а також студентам, магістрантам та аспірантам вищих навчальних закладів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».
Видання рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол № 11 від 1 листопада 2011 р.).