Величко О. М. Видавничо-поліграфічна справа. Практикум з проектування і розрахунку технологічних і виробничих процесів / Олена Величко : навч. посіб.; М-во освіти і науки України. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. — 520 с. — ISBN 978-966-439-135-8.

Практикум з проектування процесів видавничо-поліграфічної галузі спрямовано на підготовку фахівців рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр для освоєння теоретичних основ і забезпечення навичок практичної діяльності.

Посібник включає зміст головних тем лекційних курсів, контрольні завдання, перелік питань для самостійного вивчення, задачі, комплексні контрольні роботи для засвоєння майбутнім фахівцем: методів аналізу діючих виробництв; вибору і проектування оптимальних і раціональних технологічних процесів, сучасних видів видань, технологічного устаткування; розробки технічної документації на проекти поліграфічних підприємств.

Зміст і структура посібника відображає новітні тенденції розвитку видавничо-поліграфічної справи і забезпечує як аудиторне, так і самостійне вивчення та практичне вирішення завдань проектування технологічних і виробничих процесів, видань, паковань, нестандартизованого обладнання.

Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа», його зміст буде корисний також виробничникам — інженерно-технічним працівникам для підвищення кваліфікації і упровадження нових методів раціональних розрахунків у виробництво на підприємствах, у видавництвах, репроцентрах, офісах для оптимізації випуску продукції при модернізації, реконструкції та реватизації організацій.