Василишена А.М. Перевидання книжки «Керролл Л. “Аліса в країні чудес”» з детальним розробленням друкарського процесу. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Курсова робота присвячена проектуванню ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням друкарського процесу.
У роботі виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення характеристик видання-проекту. На основі запропонованих змін обрано відповідні технологічний процес, обладнання, матеріали, методи і засоби контролю, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Автоматизовані потокові лінії з виготовлення видань в палітурках». Для цього було проаналізовано два джерела інформації. Також було розроблено частковий технологічний процес друкування, а саме складено алгоритм друкарського процесу, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки «Керролл Льюіс “Аліса в країні чудес”» повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, ДРУКАРСЬКА МАШИНА, ДРУКАРСЬКИЙ ПРОЦЕС, ПЕРЕВИДАННЯ, ПАЛІТУРКА, ДРУКАРСЬКИЙ ПРОЦЕС».