Вартість навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра у 2020/2021 році

 

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

ОР «бакалавр»

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)

 

186 Видавництво та поліграфія

Технології друкованих і електронних видань

(в т. ч. на базі осв.-кв. рівня “Молодший спеціаліст” за напрямом підготовки 6.051501 – денна та заочна форми навчання)

 

17700

12000