Бучкарик М.В. Електронне видання «Палітра середземноморського смаку» з детальним розробленням процесу відеомонтажу

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвяченовиготовленнюмережного електронного видання (надалі – ЕВ) кулінарної тематики.

Відповідно до поставленого завдання у дипломному проекті було проведено аналіз сучасних видів ЕВ відповідної тематики та встановлено цільову аудиторію, обрано основні характеристики мультимедійних компонентів для ЕВ, розроблено концепцію та структуру ЕВ. За допомогою проведеного аналізу технічних характеристик і параметрів запроектовано ефективний технологічний процес: введення, опрацювання та загальне компонування текстової, ілюстраційної та відеоінформації. На основі аналізу за допомогою побудованихдіаграм вибору було обрано необхідне обладнання для виконання всіх технологічних операцій.

Розроблено технологічний процес створення ЕВ в цілому та процес відеомонтажу, оскільки він детально розглядається в даному дипломному проекті. Запроектовано структуру комп’ютеризованої видавничої системи, яка складається з робочих станцій,кожна з яких відповідає встановленому призначенню. Запроектовано план приміщення для створення ЕВ. Складено детальну маршрутно-технологічну карту для процесу відеомонтажу та виконано всі необхідні технологічні розрахунки.

Розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища.Виходячи з виконаних економічних розрахунків доведено ефективність виготовлення ЕВ відповідної тематики. Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає поставленому завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології та відповідає вимогам фахової підготовки за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ВІДЕОМОНТАЖ, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНО-ВИДАВЧНИЧА СИСТЕМА, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, СТРУКТУРА ТА КОНЦЕПЦІЯ, ЕЛЕКТРИЧНА СТРУКТУРНА СХЕМА, БЛОК-СХЕМА.