Буряк Р. О. Офіс 3D-друку з детальним розробленням виробничих процесів / Роман Буряк. – Рукопис

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». – ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016.

Проаналізовано актуальність проектування підприємства з друку 3D-продукції та сучасний стан галузі, опрацьовано технічну і матеріальну базу. Сформульовано промислове завдання на розробку офісу 3D-друку та детально розглянуто виробничо-технічні характеристики виробів.

Розроблено план проектування виробництва, у рамках якого проведено аналітичний огляд сучасного стану технологій, апаратно-програмних засобів, обладнання і матеріалів цифрових технологій репродукування. Досліджено та проаналізовано 3D-принтери та додаткове обладнання, матеріали та програмне забезпечення 3D-принтерів, обґрунтовано вибір обладнання для виробництва, виробничих та технологічних процесів. Сформульовано основні цілі проекту.

Проведено розрахунки розгорнутого промислового завдання та виробничі розрахунки, планування виробництва, проектування його інфраструктури (інженерно-технічного забезпечення, комп’ютерного забезпечення виробничих процесів). Визначено техніко-економічні показники проекту.

Ключові слова: 3D-ДРУК, КВС, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, БЛОК-СХЕМА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН, АЛГОРИТМ.