Байрук М. Сучасний асортимент фарб для тамподруку з визначенням тенденцій розвитку

В дипломному проекті на тему: «Сучасний асортимент фарб для тамподруку з визначенням тенденцій розвитку», здійснено аналіз сучасного стану і перспективних напрямків розробок тамподрукарських фарб, шляхом проведення патентного пошуку із ретроспективою 1994-2014 р.р. Наведено основні складники фарб, їх технологічні властивості, вимоги та принципи вибору при задруковуванні різноманітних за складом та властивостями матеріалів. Розроблено класифікацію тамподрукарських фарб, діаграму Парето та алгоритм вибору фарби. Запроектовано заходи з охорони праці та техніко-економічні розрахунки.