Андрющенко А. Ю. Технологія факсимільного відтворення гравюр

Магістерська дисертація на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.05150104 «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Магістерська дисертація присвячена удосконаленню технології факсимільного відтворення гравюр з визначенням чинників, що впливають на кінцеву якість та пошуку матеріалів, що дозволяють одержувати відбитки факсимільної якості. Для чого було проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку технології факсимільного відтворення гравюр і розроблено: класифікацію гравюр, способів їх створення і технологій їх тиражування, причинно-наслідкову діаграму за якою встановлені основні фактори, що визначають якість відтворення гравюр, гіпотетичну модель процесу факсимільного відтворення, алгоритм додрукарської підготовки зображення з урахуванням результатів досліджень.

Проведено патентний пошук за темою дослідження з подальшим його аналізуванням. Встановлено чинники що впливають на графічну та колірну точність відтворення гравюр. Проведено дослідження технології введення та обробки ілюстраційної інформації, вплив властивостей фарби та паперу на колірні та графічні характеристики відбитків. Встановлено режими та варіанти сканування і растрування, що дозволяють одержувати файли з найменшими спотвореннями, а також визначено характеристики паперів та фарб, що дозволяють одержувати відбитки факсимільної якості гравюр. Це дозволило вирішити у комплексі питання факсимільного відтворення штрихових ілюстрацій (гравюр) сучасними засобами репродукування з використанням відповідних матеріалів.

Спроектовано сучасне підприємство та розроблено його технологічний план приміщень з визначенням інженерно-технічного забезпечення виробництва; проведено відповідні технологічні розрахунки і розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища; на основі виконаних економічних розрахунків доведено ефективність розробки.

Виконана магістерська дисертація та її зміст повністю відповідає завданню, відображає сучасний стан розвитку технології, відповідає вимогам фахової підготовки за спеціальністю «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв».

Ключові слова: ГРАВЮРА, КОЛЬОРОВІДТВОРЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ КОЛІРНИХ СПОТВОРЕНЬ, ФАКСИМІЛЬНЕ ВИДАННЯ.