Авраменко В. Проектування технологічного процесу видання «Повітря, що не знає спокою» з детальним розробленням режиму інтерактивного діалогу / Віра Авраменко // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 33 c.

У курсовому проекті здійснено технологічний процес створення візуальної новели з детальною розробкою процесу створення режиму інтерактивного діалогу. Проведено аналіз технологічних процесів, та вибрано той, що забезпечує найефективнішу підготовку видання. Визначено перелік необхідного обладнання, сучасного технічного та програмного забезпечення для опрацювання текстової, графічної та аудіо інформації, а також створення анімацій. Побудовано оптимальну технологічну блок-схему створення мультимедійного видання, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу.